Albertsbygg är en mindre och personligare hustillverkare. Vi anpassar oss efter era drömmar, er plånbok och tomtens möjligheter när vi ritar och bygger er förstklassiga drömvilla. Bekanta er gärna med vårt koncept. Möjligheterna att bygga ett arkitektritat hus är kanske större än ni anar.

8 steg till drömhuset
Från tanke till färdigt drömhus är det åtta viktiga steg. Vissa tar lite längre tid medan andra är betydligt enklare. Vi ...

MER
Husköparens vanligaste frågor
Du har säkert massor av frågor inför ditt husköp. Här ger vi svar på de vanligaste. Vad kostar husen? Förutsättningarna för husen ...

MER

Genomtänkt totallösning ger trygghet

Vi är din partner under hela byggprocessen
Albertsbygg är något för dig som vill bygga ett eget hus men ändå vill ha ett stöd och trygghet under hela byggprocessen! Du styr och är med och påverkar planlösning och materialval men får tillgång till hela vår långa och breda erfarenhet av att bygga hus. Vi hjälper dig hela vägen, från bygglovshandling till slutbesiktning!

Kvalitet och utveckling
Vi har under en lång tid byggt upp ett samarbete med erfarna konsulter och materialleverantörer. Relationer som bygger på förtroende och gemensamma mål har fått växa fram under många års samarbete. Detta ligger till grund för kontinuerliga produktutvecklingar. Varje nytt hus är en utmaning för oss och vi vet att vi måste leverera över förväntningarna för att förtjäna vårt förtroende. Vi använder oss av den bästa tekniken samt det bästa materialet både för människan och miljön. Detta ger en långsiktig ekonomi samt ett tryggt och trivsamt boende.

Byggledning
När du köper ett Albertsbygg så ingår en veckas kvalificerad byggledning. Vi är med och hjälper till på plats under byggprocessens mest kritiska faser.

Kontrollplaner och kvalitessäkring
För att kvalitetssäkra byggprocessen upprättar vi en kontrollplan med de viktigaste momenten. Den omfattar totalt ca 130 kontrollpunkter från markundersökning till slutbesiktning. Kontrollplanen stäms av fortlöpande under byggprocessen och minimerar risken för fel.

Ett Albertsbygg ger bästa inomhusmiljö och totalekonomi!